برگزاری دوره بازاریابی

آبان, 1400 آموزش, آموزش درون سازمانی

با تدریس استاد طهرانی دوره بازاریابی برای جمعی از پرسنل بازرگانی داخلی و بین الملل در سالن کنفرانس ساختمان مدیریت صبح امروز ( یکشنبه ۱۶آبانماه ) برگزار شد. مطابق برنامه ریزی های سمیه احمدی سرپرست آموزش و موافقت مدیرعامل محترم شرکت، این دوره طی چهار یکشنبه متوالی و مجموعا ۱۶ساعت طراحی شده است.

برچسب ها