برای آنان که خاک وطن را به قیمت جسم و جان خریدند

بهمن, 1400 رویدادهای عمومی

برای آزادی این مرز پر رمز و راز و عزت زنان و مردان به سر پا نهادند و خاک پای ایرانیان را طوطیای چشم خود نمودند و آنچنان مردانه در سیل هجوم همه نامردی های استکبار ایستادند که البرز و دماوند و سهند به کرنش کلاه از سر برداشتند

جان و خون و دست و پا دادند تا ما اکنون در این جغرافیای پهناور و خوشنام شمعدانی های کوچکمان را به گل بنشانیم.
یازدهمین روز بهمن ماه برای یکی از عاشقان وطن فقط یک روز نیست …
سرآغازی است …
آغاز درد شیرینی است که بنام وطن بر تارک وجودش نقش بست.
سردار سرافراز عبدالکریم نعناکار یادگار سالهای عشق و آتش و خون و ایمان است.
همزمان با این ایام خجسته، این روز بزرگ بر این مرد سترگ، با حضور فرمانده سپاه پاسداران اسلامشهر و تقدیر و تشکر از جانفشانی سردار نعناکار که اکنون سکان هدایت حفارس را عهده دار است، گرامی داشته شد.

برچسب ها