بازدید مدیریت از استان مازندران و بررسی فرصتهای حوزه حمل و نقل

آبان, 1400 بازدید از شعب و نمایندگیها, مدیرعامل, مناسبتهای داخلی

👌گزارشی از سفر مدیرعامل شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس، مهندس نعناکار و معاون اجرایی و شعب، مهندس علی اصغر حسینی به استان مازندران در هفته اول از آبان ۱۴۰۰:

  • برگزاری جلسه در دفتر مدیر کل غله استان مازندران با مهندس وفایی نژاد درخصوص پروژه حمل آرد یارانه ۲ استان مازندران و همکاری گسترده تر در حوضه کالاهای اساسی در سطح استان
  • بازدید میدانی از بندر امیراباد به جهت همکاری و فعالیت گسترده تر در حوضه کالاهای اساسی در سطح استان مازندران و استفاده از پتانسیل این بندر
  • نشست صمیمی با کاظمی نژاد معاونت محترم اداره غله استان مازندران جهت بررسی نقاط ضعف و قوت در حوضه آرد استان
  • حضور در شعبه مازندران و رهنمودهای لازم جهت پیشبرد اهداف شعبه مازندران
برچسب ها