اول خرداد روز ملی بهره‌وری فرخنده باد

خرداد, 1399 رویدادهای عمومی

بهره‌وری یعنی: انجام کار درست به روش درست
بیاییم با انجام کارهای ‌درست به روش درست، نه در شعار بلکه با عمل:
۱- در خانواده
۲- در بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای کسب‌وکار
۳- در دولت و بخش عمومی
۴- در ارتباط با دنیای خارج
کل روزهای سال را بهره‌ور کنیم.
با جایگزینی تدریجی فرهنگ بهره‌وری بجای سبک فعلی زندگی، کار و تولید در جامعه دستاوردها‌ با برکت بیشتر همراه می‌شود و از مشکلات رو به تزاید کاسته می‌شود.

خانواده حمل و نقل بین المللی خلیج فارس تمام تلاش خود را در نهادینه سازی این امر بکار می برد.

برچسب ها