اطلاعیه استفاده از مدیریت مستندات

آذر, 1398 فراخوان / بخشنامه / نشریات

حسب دستور مهندس پژمان حسینی قائم مقام مدیر عامل در راستای یکپارچه سازی و هماهنگی مکاتبات اداری کلیه فرم های علی الحساب حقوق، حکم ماموریت و صورتجلسات درون واحدی در سیستم اتوماسیون اداری جهت استفاده همکاران در دسترس می باشد.
همکاران جهت استفاده از این فرمهای استاندارد پس از ورود به سیستم اتوماسیون اداری فراگستر به آدرس faragostar.pgtco.ir، بخش « زیر سیستم ها (آیکن پازل) سمت چپ بالای صفحه اصلی اتوماسیون» به قسمت «مدیریت مستندات» متصل شده و در آخرین گام وارد پوشه عمومی شده، کلیه فرم های استاندارد در دسترس می باشد.