اطلاعیه

فروردین, 1399 رویدادهای عمومی, مناسبتهای داخلی

با تایید دورکاری و با توجه به شرایط حاد ناشی از شیوع ویروس کرونا و در راستای اجرای سیاست‌های مدیریت شرکت مبنی بر ارائه فعالیت های غیرحضوری و دورکاری و برقراری تمهیدات لازم به منظور پشتیبانی از کنترل شیوع این ویروس در سطح شرکت، راهنمای کاربردی دورکاری برای سازمانهای ایرانی ارائه شد.
پرسنل دورکار ضمن رعایت شرایط و انضباط کاری طبق اینفوگرافی پیوست عمل نمایند.