استقرار نظام ارزیابی عملکرد در شرکت خلیج فارس و تجلیل و تقدیر از بهترینها

تیر, 1398 مدیرعامل, مناسبتهای داخلی

استقرار نظام ارزیابی عملکرد بر اساس شاخص بندی طرح کارت امتیازی متوازن (BSC) انجام گرفت.
در جلسه ایی که عصر روز دوشنبه سوم تیر ماه سال جاری با حضور پیمان اسراری عضو هیات مدیره و مدیرعامل و پژمان حسینی عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل و محمدرضا گودرزی مدیر بخش فنی و معظم محمدی مسول مرکز معاینه فنی تشکیل شد از زحمات مجموعه فنی تقدیر و تشکر به عمل آمد.
پیمان اسراری عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت حمل ونقل بین المللی خلیج فارس در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی گفت: استقرار یک نظام ارزیابی عملکرد یکپارچه به منظور مشاهده بازخورد رفتارهای سازمانی افراد و اندازه گیری میزان تحقق اهداف شرکت و همچنین ارتقاء سطح انگیزشی پرسنل یک ضرورت اجتناب ناپذیر محسوب می شود و در همین راستا طرح کارت امتیازی متوازن (BSC) به عنوان یک ابزار ارزیابی عملکرد موثر در دستور کار شرکت خلیج فارس قرار گرفت که با این ارزیابی مجموعه فنی در ماه گذشته بیشترین امتیاز را کسب نمود.
وی در خصوص کارت امتیازی متوازن افزود: کارت امتیازی متوازن (Bsc) درابتدا به عنوان یک مفهوم برای ارزیابی فعالیت های با مقیاس کوچک از یک سازمان را به اهداف با مقیاس بزرگتر از سازمان با توجه به چشم انداز و استراتژی سازمان مربوط می کند؛ به دیگر سخن اهداف و استراتژی‏های شرکتی را به یک مجموعه‏ مفهومی از معیارهای سنجش عملکرد تبدیل می‏کند که چارچوبی برای اندازه‏گیری و سنجش مدیریت استراتژیک فراهم می‏سازد.
اسراری در ادامه تشریح کرد: نکته قابل توجه در این روش این است که در ابتدای امر، تمرکز آن تنها برروی خروجی های مالی نبوده بلکه برروش های انسانی می باشد و کارت امتیازی متوازن به فراهم کردن نگرش جامع و کاملی از کسب و کار کمک می کند و سیستم های مدیریت استراتژیک به مدیران کمک می کند در اندازه گیری عملکرد با توجه به توازن بین اهداف مالی ، مشتری و فرآیند و نگرش کارکنان و ابعاد اغلب عملکرد آینده را ارزیابی می کنند.
مدیرعامل با توجه به این ارزیابی تصریح کرد: مجموعه فنی در ماه گذشته در بخشی از شاخص ها و سرعت بخشی به تحقق برنامه ها نسبت به سایر واحدهای ذیربط از شرایط مطلوبتری برخوردار بوده که نشات گرفته از برنامه ریزی دقیق، تلاش و انگیزه و پیگیری جدی مدیریتی و کارکنان آن مجموعه می باشد به عبارت دیگر نتیجه کار دسته جمعی بوده و اراده جمعی برای بهتر شدن شرکت می باشد فی الواقع در شرکت ظرفیت ها و توانمندیهایی وجود دارد که در صورت فراهم کردن یک برنامه ریزی دقیق، حفظ و ارتقاء سطح انگیزشی پرسنل می تواند در تحقق برنامه ها به جایگاه مطلوبتری هم رسید که عملکرد خوب مجموعه فنی موید این موضوع است.
اسراری همچنین بر استمرار و ادامه ارزیابی و اندازه گیری عملکرد واحدها به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر در شرکت از طریق طرح کارت امتیازی متوازن تاکید نمود.
در پایان از زحمات محمدرضا گودرزی مدیر بخش فنی و معظم محمدی مسول مرکز معاینه فنی با اهداء لوح تقدیر تشکر و قدردانی شد و مقرر گردید نسبت به معرفی موثرترین پرسنل زیر مجموعه فنی که بیشترین فعالیت را در جهت کسب این موفقیت داشتند معرفی و مورد تقدیر قرار گیرند.

برچسب ها