کارگروه تخصصی

ايجاد كارگروه سامانه يكپارچه مديريت اطلاعاتOCC (سيما)
اسفند, 1397 جلسات داخلی, مناسبتهای داخلی
با حضور پيمان اسرارى مدير عامل و معاونين وى پروژه راه اندازى سامانه يكپارچه اطلاعات (سيما) با معرفى شهاب سهرابى به عنوان مدير پروژه عملياتى شد.  به گزارش روابط عمومى شركت در اين جلسه مقرر گرديد با معرفى كارشناسان متخصص از معاونتهاى مختلف شركت كارگروه تخصصى زير سيستمهاى پروژه ...
ادامه مطلب
برگزاری کارگروه آموزش بهداشت حرفه ایی صنایع اسلامشهر به میزبانی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
اسفند, 1397 جلسات داخلی, مناسبتهای داخلی
در اجرای تقویم آموزشی سال97، پس از هماهنگی های به عمل آمده دوره آموزشی پیشگیری از بیماری ایدز و اعتیاد در محیط کار ویژه کارشناسان بهداشت حرفه ایی صنایع اسلامشهر در منطقه 18 تهران به میزبانی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس برگزار شد. رحمانی کارشناس مسئول ...
ادامه مطلب