سیلوی گندم

بازدید مدیرکل غله و خدمات بازرگانی از سیلوهای حفارس
تیر, 1401 مناسبتهای داخلی
عباس ارشدی مدیرکل غله و خدمات بازرگانی منطقه یک در راس هیئتی از مدیران غله و بازرگانی و با حضور اصحاب رسانه، طی نشستی پیرامون ذخیره سازی در سیلوهای شرکت خلیج فارس با عبدالکریم نعناکار مدیر عامل و نایب رئیس حفارس به تبادل نظر پرداختند. مدیر کل غله و ...
ادامه مطلب