امور شعب

مصاحبه مطبوعاتی با معاون اجرایی و امور شعب
آذر, 1398 مصاحبه های خلیج فارس, مناسبتهای داخلی
کار اجرا کاری است که بی واسطه یا باواسطه افراد زیادی را درگیر خود کرده است و ماحصل آن چیزی است که ما در شرکت شاهد آن هستیم، در این شماره به سراغ مهندس علی اصغر حسینی معاون اجرایی و امور شعب شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج ...
ادامه مطلب
سهمیه لاستیک شعب
بهمن, 1397 فراخوان / بخشنامه / نشریات
احتراما به استحضار می رساند شعبی که کامیون در اختیار دارند با درخواست مدارک از دفتر مرکزی جهت گرفتن سهمیه لاستیک به سازمان صنعت معدن تجارت و یا اداره کل پایانه ها آن استان مراجعه کنند.
ادامه مطلب