آموزش درون سازمانی

دوره مدیریت بهره وری با مروری بر مدیریت عمومی، تفکر سیستمی و مدیریت استراتژیک
مهر, 1400 آموزش درون سازمانی
با تدریس دکتر زرین نگار دوره مدیریت بهره وری با مروری بر مدیریت عمومی، تفکر سیستمی و مدیریت استراتژیک برای جمعی از پرسنل منابع انسانی، مالی و حقوقی حمل و نقل بین المللی خلیج فارس در سالن کنفرانس ساختمان مدیریت صبح امروز (دوشنبه ۲۶ مهرماه) برگزار شد. مطابق برنامه ...
ادامه مطلب
دوره قوانین روابط کار، آشنایی با آخرین قوانین قرارداد نیروی انسانی، مسائل مالیاتی و بیمه
مهر, 1400 آموزش درون سازمانی
با تدریس دکتر حسین آبادی دوره قوانین روابط کار، آشنایی با آخرین قوانین قرارداد نیروی انسانی، مسائل مالیاتی و بیمه برای جمعی از پرسنل منابع انسانی، مالی و حقوقی در سالن کنفرانس ساختمان مدیریت صبح امروز (چهارشنبه ۲۱ مهرماه) برگزار شد. مطابق برنامه ریزی های سمیه احمدی سرپرست آموزش ...
ادامه مطلب
برگزاری دوره اصول تهیه و تدوین قراردادهای تجاری
مهر, 1400 آموزش, آموزش درون سازمانی, مناسبتهای داخلی
پیرو نیازسنجی آموزشی صورت گرفته دوره اصول تهیه و تدوین قراردادهای تجاری با تدریس دکتر فتحی‌زاده از طرف مرکز آموزش بازرگانی برای جمعی از پرسنل بازرگانی داخلی، خارجی و کارشناسان حقوقی و با حضور مجازی شعب در سالن کنفرانس ساختمان مدیریت صبح امروز (دوشنبه ۱۹ مهرماه) برگزار شد. در ...
ادامه مطلب