مزایده/مناقصه

مزایده ۶ دستگاه کامیون اسکانیا
تیر, 1403 بخش فنی و تعمیرات, مزایده/مناقصه
آگهی مزایده عمومی شماره ۱۴۰۳/۰۲ این شرکت در نظر دارد تعداد ۶ دستگاه کامیون کشنده اسکانیا ۱۱۳ مدل ۱۹۹۱ را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند به نقل از طیب عونی مدیر املاک و مستغلات شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس، متقاضیان می‌توانند از تاریخ انتشار ...
ادامه مطلب
آگهی مزایده دو واحد ملک تجاری و یک واحد اداری در اصفهان
تیر, 1403 بازدید از شعب و نمایندگیها, مزایده/مناقصه, مناسبتهای داخلی
آگهی مزایده عمومی شماره ۱۴۰۳/۰۱ این شرکت در نظر دارد دو واحد ملک تجاری و یک واحد اداری در “اصفهان” را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند به نقل از طیب عونی مدیر املاک و مستغلات شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس، متقاضیان می‌توانند از تاریخ ...
ادامه مطلب
آگهی مزایده عمومی تعداد ۹دستگاه کامیون
دی, 1402 بخش فنی و تعمیرات, مزایده/مناقصه
آگهی مزایده عمومی شماره ۱۴۰۲/۰۷ این شرکت در نظر دارد تعداد ۷ دستگاه اسکانیا ۱۱۳ و ۲ دستگاه ولوو ان۱۰ را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند به نقل از طیب عونی مدیر املاک و مستغلات شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس، متقاضیان می‌توانند از تاریخ ...
ادامه مطلب
آگهی مزایده ۴۹ دستگاه یدک
آذر, 1402 مزایده/مناقصه
آگهی مزایده عمومی شماره ۱۴۰۲/۰۴ این شرکت در نظر دارد تعداد ۴۹ دستگاه انواع یدک دو و سه محور کمپرسی، کفی، چادری و بغلدار را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. به نقل از طیب عونی مدیر املاک و مستغلات شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس، ...
ادامه مطلب
آگهی مزایده ۹دستگاه کامیون کشنده اسکانیا ۱۱۳ مدل ۱۹۹۱
آبان, 1402 مزایده/مناقصه, مناسبتهای داخلی
آگهی مزایده عمومی شماره ۱۴۰۲/۰۲ این شرکت در نظر دارد تعداد ۹ دستگاه کامیون کشنده اسکانیا ۱۱۳ مدل ۱۹۹۱ را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. به نقل از طیب عونی مدیر املاک و مستغلات شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس، متقاضیان می‌توانند از تاریخ انتشار ...
ادامه مطلب
آگهی مزایده ۲۳ دستگاه انواع خودرو سبک
آبان, 1402 مزایده/مناقصه, مناسبتهای داخلی
آگهی مزایده عمومی شماره ۱۴۰۲/۰۳ این شرکت در نظر دارد تعداد ۲۳ دستگاه انواع خودرو سبک پیکان وانت و سواری، پراید، پژو پارس، وانت مزدا، نیسان و فولکس که نیاز به بازسازی یا تعمیر دارد را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. به نقل از طیب عونی مدیر ...
ادامه مطلب
مزایده یک باب ساختمان واقع در بندرعباس
آذر, 1401 مزایده/مناقصه
آگهی مزایده عمومی شماره ۱۴۰۱/۰۳ این شرکت در نظر دارد یک باب ساختمان به مشخصات ذیل واقع در شهر بندرعباس را از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند. با کاربری مسکونی و سند رسمی تک برگی ۵ طبقه به نشانی بندرعباس خ صمدو نبش والفجر ۹۰۰ متر اعیان/ مترمربع ...
ادامه مطلب
آگهی مزایده نوبت دوم یدکها و سمی تریلرها
اردیبهشت, 1401 مزایده/مناقصه
آگهی مزایده عمومی شماره ۱۴۰۱/۰۲ این شرکت در نظر دارد تعداد ۸۰ دستگاه انواع تریلر دو محور (یدک بغلدار، کفی چادری و سمی تریلر) متعلق به خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند. به نقل از طیب عونی مدیر املاک و مستغلات شرکت حمل و نقل بین ...
ادامه مطلب
آگهی مزایده ۸۲ دستگاه انواع تریلر، بغلدار فلزی، کفی و سمی تریلر
اسفند, 1400 مزایده/مناقصه
آگهی مزایده عمومی شماره ۱۴۰۰/۰۲ این شرکت در نظر دارد تعداد ۸۲ دستگاه انواع تریلر، بغلدار فلزی، کفی و سمی تریلر متعلق به خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند به نقل از طیب عونی مدیر املاک و مستغلات شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس، ...
ادامه مطلب