مجمع

برگزاری مجمع عمومی فوق العاده سهامداران شرکت بین المللی خلیج فارس
اسفند, 1397 برگزاری مجمع, مناسبتهای داخلی
صبح روز یکشنبه مورخ 19/12/97 در محل ساختمان مرکزی شرکت حمل و نقل خلیج فارس با حضور بیش 75% سهامداران مجمع عمومی فوق العاده  برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت حمل و نقل خلیج فارس , برگزاری این جلسه که با حضور بیش از 75% سهامداران , نمایندگان ...
ادامه مطلب