برنامه های فرهنگی

گرامیداشت هفته دفاع مقدس در حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
مهر, 1400 رویدادهای عمومی, مناسبتهای داخلی
جنگ واژه خوبی نیست ولی وقتی حفظ دین، انقلاب، دفاع از تمامیت ارضی و حراست از ناموس هموطن مطرح باشد واژه جنگ به دفاع و به جنس مقدس تبدیل می شود. کشته اش شهید و شهیدش الگو می شود. در روزهای انتهایی شهریور ۱۴۰۰ برنامه های گرامیداشت هفته دفاع ...
ادامه مطلب