ارتباط با مسئولین ما

محمدامین رحمتی مدیر فناوری اطلاعات ++++++++
ابراهیم فربد مدیر برنامه ریزی و سیستم ها/بورس و مجامع ++++++++
محمدرضا آبرین مدیر پروژه و ریسک ++++++++
علی حسینی ادیب سرپرست حمل، تجهیز، نگهداری و ذخیره سازی گندم ++++++++
علی پورشهلا سرپرست امورشعب ++++++++
آرش اسکندریان مدیر ناوگان ++++++++
حسن گندمکار معاون فنی و اجرایی سیلو ++++++++
عوض بهمن زاده مدیر امور بین الملل و بازرگانی داخلی و خارجی ++++++++
مرجان حقی رئیس امور قراردادها ++++++++
علی نیکنژاد مدیر برنامه ریزی حمل ++++++++
حدیث کیانی مدیرحقوقی ++++++++
معراج ایزدی مدیر امورفرهنگی و تبلیغات ++++++++
غلامرضا ایزدپرست مدیر سفارشات خرید و سرپرست فنی ++++++++
مسعود عزیزی مدیر ارتباط با مشتریان ++++++++
امیرعسگری سرپرست پروژه سیالات ++++++++
محمد احمدی فخر بازرس ویژه هیات مدیره ++++++++
محمدرضا شباهنگ مدیر مالی ++++++++
معظم محمدی سرپرست معاینه فنی ++++++++