ارتباط با مسئولین ما

الهه کرمعلی زاده طراحی و توسعه سایت ++++++++
هادی نوبهاری حمل بین الملل ++++++++
علی حسینی ادیب بازرگانی داخلی و خارجی ++++++++
ابراهیم فربد برنامه ریزی و سیستم ها/بورس و مجامع ++++++++
عباس کامل پروژه آمیکو ++++++++
علی پورشهلا امورشعب ++++++++
آرش اسکندریان ناوگان ++++++++
حسن گندمکار فنی و اجرایی سیلو ++++++++
علی نیکنژاد برنامه ریزی حمل ++++++++
حدیث کیانی حقوقی ++++++++
معراج ایزدی امورفرهنگی و تبلیغات ++++++++
مرجان حقی امور قراردادها ++++++++
غلامرضا ایزدپرست سفارشات خرید و امور فنی ++++++++
محمدامین رحمتی فناوری اطلاعات ++++++++
امیرعسگری پروژه سیالات ++++++++
محمد احمدی فخر پشتیبانی و تدارکات ++++++++
محمدرضا شباهنگ مالی ++++++++
معظم محمدی معاینه فنی ++++++++