ارتباط با مسئولین ما

ستار سیف مدیر فناوری اطلاعات 021-56361842
محمدرضا آبرین مدیر پروژه و ریسک 021-56370904
علی حسینی ادیب سرپرست پروژه حمل گندم 021-56343010
علی خان محمدی سرپرست حراست 021-56370906
محمود معمارنژادیان قائم مقام معاون اجرایی و سرپرست ناوگان 021-56370895
حسن گندمکار سرپرست فنی و اجرایی سیلو 021-56370896
هادی نوبهاری سرپرست امور بین الملل 021-56370899
مرجان حقی رئیس امور قراردادها 021-56370903
علی نیکنژاد مدیر برنامه ریزی حمل 021-56370897
حدیث کیانی مدیرحقوقی 021-56357003
معراج ایزدی مدیر روابط عمومی و رسانه 021-56370903
مسعود عزیزی سرپرست بازرگانی 021-56370903
فرهاد جلیلی سرپرست حوزه هیئت مدیره 021-56370903
محمد احمدی فخر بازرس ویژه هیات مدیره 021-56370899
محمدرضا شباهنگ مدیر مالی 021-56370894
معظم محمدی سرپرست معاینه فنی 021-56340775
ابراهیم فربد مدیر بورس و فرایندها 021-56365502
غلامرضا ایزدپرست مدیر سفارشات خرید و سرپرست فنی 021-56365507