ارتباط با مسئولین ما

محمدامین رحمتی فناوری اطلاعات ++++++++
ابراهیم فربد برنامه ریزی و سیستم ها/بورس و مجامع ++++++++
محمدرضا آبرین پروژه و ریسک ++++++++
علی حسینی ادیب حمل، تجهیز، نگهداری و ذخیره سازی گندم ++++++++
علی پورشهلا امورشعب ++++++++
آرش اسکندریان ناوگان ++++++++
حسن گندمکار فنی و اجرایی سیلو ++++++++
عوض بهمن زاده بین الملل و بازرگانی داخلی و خارجی ++++++++
مرجان حقی امور قراردادها ++++++++
علی نیکنژاد برنامه ریزی حمل ++++++++
حدیث کیانی حقوقی ++++++++
معراج ایزدی امورفرهنگی و تبلیغات ++++++++
غلامرضا ایزدپرست سفارشات خرید و امور فنی ++++++++
مسعود عزیزی ارتباط با مشتریان ++++++++
امیرعسگری پروژه سیالات ++++++++
محمد احمدی فخر بازرس ویژه هیات مدیره ++++++++
محمدرضا شباهنگ مالی ++++++++
معظم محمدی معاینه فنی ++++++++