ارتباط با مسئولین ما

محمدامین رحمتی مدیر فناوری اطلاعات 021-56361842
ابراهیم فربد مدیر برنامه ریزی و سیستم ها/بورس و مجامع 021-56365502
محمدرضا آبرین مدیر پروژه و ریسک 021-56370904
علی حسینی ادیب سرپرست پروژه حمل گندم 021-56343010
علی پورشهلا سرپرست امورشعب 021-56370906
محمود معمارنژادیان قائم مقام معاون اجرایی و سرپرست ناوگان 021-56370895
حسن گندمکار سرپرست فنی و اجرایی سیلو 021-56370896
عوض بهمن زاده مدیر امور بین الملل و بازرگانی خارجی 021-56370899
مرجان حقی رئیس امور قراردادها 021-56370903
علی نیکنژاد مدیر برنامه ریزی حمل 021-56370897
حدیث کیانی مدیرحقوقی 021-56357003
معراج ایزدی مدیر امورفرهنگی و تبلیغات 021-56370903
غلامرضا ایزدپرست مدیر سفارشات خرید و سرپرست فنی 021-56365507
مسعود عزیزی مدیر ارتباط با مشتریان 021-56370903
علی اکبر الیاسی سرپرست پروژه سیالات 021-56355901
محمد احمدی فخر بازرس ویژه هیات مدیره 021-56370899
محمدرضا شباهنگ مدیر مالی 021-56370894
معظم محمدی سرپرست معاینه فنی 021-56340775