ارتباط با مسئولین ما

الهه کرمعلی زاده طراحی و توسعه سایت ++++++++
مسعود عزیزی مشاور امورشعب ++++++++
جواد صادقی‌مجد بازرگانی داخلی و خارجی ++++++++
ابراهیم فربد بورس و مجامع ++++++++
عباس کامل پروژه آمیکو ++++++++
مرجان حقی رئیس امور قراردادها ++++++++
آرش اسکندریان ناوگان ++++++++
حسن گندمکار فنی و اجرایی سیلو ++++++++
علی نیکنژاد برنامه ریزی حمل ++++++++
حدیث کیانی حقوقی ++++++++
معراج ایزدی امورفرهنگی و تبلیغات ++++++++
مهدی چشفری اموربین‌الملل ++++++++
غلامرضا ایزدپرست سفارشات خرید و امور فنی ++++++++
محمدامین رحمتی فناوری اطلاعات ++++++++
حسن کرمعلی زاده پروژه سیالات ++++++++
پیروز بیکلر پشتیبانی و تدارکات ++++++++
محمدرضا شباهنگ مالی ++++++++
معظم محمدی معاینه فنی ++++++++