کمیته‌های تخصصی شرکت

کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره و شرکت مطابق دستورالعمل حاکمیتی شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:

اعضای کمیته ریسک در راستای رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی

به استناد دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اسامی ذیل « در کمیته ریسک » با شرح وظایف عنوان شده منصوب شدند.

نام ونام خانوادگی سمت در شرکت نقش مدرک تحصیلی
۱ عبدالکریم نعناکار مدیرعامل و نائب ریئس هیئت مدیره رئیس کمیته لیسانس مهندسی الکترونیک و فوق‌لیسانس قرآن و حدیث
۲ ابراهیم فربد مدیر بورس و سهام و مجامع دبیر کمیته دکترای مهندسی صنایع (لجستیک و زنجیره‌تامین)
۳ علی‌اصغر حسینی عضو هیئت مدیره- موظف- نماینده عضو حقوقی هیئت مدیره- معاون اجرایی عضو کمیته لیسانس نقشه‌کشی
۴ مسعود سیدی عضو هیئت مدیره- موظف- رئیس کمیسیون معاملات عضو کمیته لیسانس عمران
۵ پژمان حسینی سرپرست معاونت مالی‌واقتصادی عضو کمیته فوق لیسانس کارآفرینی (کسب و کار جدید)

  • پیشنهاد رویکردها، راهبردها و سیاست‌های مدیریت ریسک.
  • بررسی وضعیت ریسک‌های شرکت بر حسب درجه ریسک‌پذیری و اشتهای ریسک تعیین شده هیئت‌مدیره و در صورت لزوم مشاوره به مدیرعامل و یا واحد حسابرسی داخلی.
  • تحلیل مدیریت ریسک در سطح کلان.
  • بررسی اثر بخشی سیستم مدیریت ریسک شرکت و همچنین بررسی عملکرد مدیریت ریسک.
  • شناسایی نارسایی‌های موجود در مدیریت ریسک.

اعضای کمیسیون معاملات در راستای رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی

نام ونام خانوادگی سمت در شرکت نقش مدرک تحصیلی
۱ مسعود سیدی عضو هیئت مدیره- موظف رئیس کمیته لیسانس عمران
۲ طیب عونی مدیر املاک و مستغلات دبیر کمیته لیسانس حقوقی
۳ محمدرضا شباهنگ مدیر مالی عضو کمیته فوق لیسانس مالی
۴ حدیث کیانی مدیر حقوقی عضو کمیته فوق لیسانس حقوقی
۵ علی حسینی ادیب معاون بازرگانی و توسعه کسب و کار عضو کمیته فوق لیسانس حقوقی
۶ منوچهر عبدالهی مدیر حفاظت و پیشگیری عضو کمیته فوق دیپلم کامپیوتر

اعضای کمیته تعیین خسارت در راستای رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی

نام ونام خانوادگی سمت در شرکت نقش مدرک تحصیلی
۱ علی‌اصغر حسینی عضو هیئت مدیره- موظف- نماینده عضو حقوقی هیئت مدیره- معاون اجرایی رئیس کمیته لیسانس نقشه‌کشی
۲ سیدغلامرضا ایزدپرست معاون فنی و مهندسی دبیر کمیته فوق لیسانس بازرگانی
۳ آرش اسکندریان مدیر ناوگان عضو کمیته لیسانس
۴ محمد احمدی فخر مدیر پشتیبانی عضو کمیته

اعضای کمیته انتصابات در راستای رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی

در حال بروزرسانی…