کمیته‌های تخصصی شرکت

کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره و شرکت مطابق دستورالعمل حاکمیتی شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:

اعضای کمیته سیاستگذاری سرمایه در راستای رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی

به استناد دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اسامی ذیل در« کمیته سیاستگذاری سرمایه » با شرح وظایف عنوان شده منصوب شدند.

نام ونام خانوادگی سمت در شرکت نقش مدرک تحصیلی
۱ عبدالکریم نعناکار مدیرعامل و نائب ریئس هیئت مدیره رئیس کمیته لیسانس مهندسی الکترونیک و فوق‌لیسانس قرآن و حدیث
۲ الهه کرمعلی‌زاده مشاور فناوری اطلاعات دبیر کمیته دکترای حرفه‌ای کسب و کار
۳ علی‌اصغر حسینی عضو هیئت مدیره- موظف- نماینده عضو حقوقی هیئت مدیره- معاون اجرایی عضو کمیته لیسانس نقشه‌کشی
۴ جواد صادقی‌مجد عضو هیئت مدیره- موظف- معاونت بازرگانی و توسعه کسب و کار – رئیس کمیسیون معاملات عضو کمیته دکترای حرفه‌ای کسب و کار
۵ پژمان حسینی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه فناوری عضو کمیته دانشجوی دکترای کارآفرینی (کسب و کار جدید)
۶ سیدغلامرضا ایزدپرست معاونت فنی و مهندسی عضو کمیته فوق لیسانس بازرگانی
۷ محمدرضا پوررضا معاونت مالی – اقتصادی عضو کمیته فوق لیسانس مالی

 • اتخاذ رویکردهای هماهنگ و تنظیم صحیح روابط میان بخش‌های عملیاتی با هدف تصمیم‌سازی مناسب در راستای مدیریت بهینۀ دارایی‌ها و مدیریت ریسک؛
 • تصمیم‌گیری در مورد خرید، فروش یا حفظ مالکیت دارایی‌های شرکت در چارچوب سیاست‌های تعیین شده از طرف هیئت‌مدیره؛
 • جلوگیری از بروز تضاد منافع و تحمیل ریسک؛
 • تقویت نقدشوندگی دارایی‌های تحت مدیریت شرکت؛
 • به ‌روزرسانی شرایط اقتصادی و مالی حاکم بر حوزه فعالیت شرکت؛
 • بررسی و معرفی فرصت‌های بازار جهت تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری جدید؛
 • ایجاد بازدهی مناسب در کنار حفظ ارزش سبد اوراق بهادار در محدودۀ ارزش ذاتی، تدوین شده است.

اعضای کمیته ریسک در راستای رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی

به استناد دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اسامی ذیل « در کمیته ریسک » با شرح وظایف عنوان شده منصوب شدند.

نام ونام خانوادگی سمت در شرکت نقش مدرک تحصیلی
۱ عبدالکریم نعناکار مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره رئیس کمیته لیسانس مهندسی الکترونیک و فوق‌لیسانس قرآن و حدیث
۲ ابراهیم فربد مدیر بورس و سهام و مجامع دبیر کمیته دانشجوی دکترای دکترای مهندسی صنایع (لجستیک و زنجیره‌تامین)
۳ علی‌اصغر حسینی عضو هیئت مدیره- موظف- نماینده عضو حقوقی هیئت مدیره- معاون اجرایی عضو کمیته لیسانس نقشه‌کشی
۴ پژمان حسینی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه فناوری عضو کمیته  دانشجوی دکترای کارآفرینی (کسب و کار جدید)
۵ محمدرضا پوررضا معاونت معاونت مالی – اقتصادی عضو کمیته  فوق لیسانس مالی

 • پیشنهاد رویکردها، راهبردها و سیاست‌های مدیریت ریسک.
 • بررسی وضعیت ریسک‌های شرکت بر حسب درجه ریسک‌پذیری و اشتهای ریسک تعیین شده هیئت‌مدیره و در صورت لزوم مشاوره به مدیرعامل و یا واحد حسابرسی داخلی.
 • تحلیل مدیریت ریسک در سطح کلان.
 • بررسی اثر بخشی سیستم مدیریت ریسک شرکت و همچنین بررسی عملکرد مدیریت ریسک.
 • شناسایی نارسایی‌های موجود در مدیریت ریسک.

اعضای کمیسیون معاملات در راستای رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی

نام ونام خانوادگی سمت در شرکت نقش مدرک تحصیلی
۱ جواد صادقی‌مجد عضو هیئت مدیره- موظف -معاون بازرگانی و توسعه کسب و کار رئیس کمیته  دکترای حرفه‌ای کسب‌و کار
۲ طیب عونی مدیر املاک و مستغلات دبیر کمیته لیسانس حقوقی
۳ محمدرضا شباهنگ مدیر مالی عضو کمیته فوق لیسانس مالی
۴ حدیث کیانی مدیر حقوقی عضو کمیته فوق لیسانس حقوقی
۵ منوچهر عبدالهی  مدیر حفاظت و پیشگیری  عضو کمیته  فوق دیپلم کامپیوتر
۶ پژمان حسینی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه فناوری عضو کمیته  دانشجوی دکترای کارآفرینی (کسب و کار جدید)

اعضای کمیته تعیین خسارت در راستای رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی

نام ونام خانوادگی سمت در شرکت نقش مدرک تحصیلی
۱ علی‌اصغر حسینی عضو هیئت مدیره- موظف- نماینده عضو حقوقی هیئت مدیره- معاون اجرایی رئیس کمیته لیسانس نقشه‌کشی
۲ سیدغلامرضا ایزدپرست معاون فنی و مهندسی دبیر کمیته فوق لیسانس بازرگانی
۳ آرش اسکندریان مدیر ناوگان عضو کمیته لیسانس
۴ پیروز بیکلر مدیر پشتیبانی عضو کمیته لیسانس حسابداری

اعضای کمیته انتصابات در راستای رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی

در حال بروزرسانی…