من علی نیک نژاد هستم مدیر برنامه ریزی حمل شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس که به همراه تیمی از کارشناسان خبره فعالیت تخصصی داریم

سیاوش حسینی، علیرضا آرمیون، حمید والی، داوود آقابابائی، محمد معدنی و سهیل فلاح امور لجستیک رو به راحتی برنامه ریزی و تحلیل می کنند و من به داشتنشون افتخار می کنم.

یکی از مهمترین زیر مجموعه یا زیر سیستمهای شهری ، سیستم حمل و نقل می باشد و اگر خواسته باشیم پیشرفت و درجه نگرش و فرهنگ مکانی را مورد سنجش قرار دهیم، باید نظری به سیستم دسترسی ها و شبکه بندی آن مکان بی افکنیم.

در هر اجتماع انسانی در مکان های گوناگون چه شهری یا روستایی ایجاد امکانات آمد و رفت از ضروریات اجتناب ناپذیر به شمار می آید و در این حرکتها نیز سعی بر این است که با حمل مایحتاج انسان مسائل مورد نظر را نیز حل نمایند. حال اگر سیستمی استوار پدید آید که بتواند این رفت و آمدهای انسانی و حمل کالاهای مورد نیاز آنها را در این فضا به صورت صحیح تنظیم نماید، می توان از یک برنامه ریزی حمل صحبت به میان آورد. به بیان دیگر می توان گفت: برنامه ریزی حمل، فن نظام یافته ای از تجزیه و تحلیل، تشخیص و راهکار در حمل و نقل و ترافیک است.

هدف کلی آن ایجاد ایمنی و سیستمی کارا و مناسب در ارتباط با نیازهای جاری و آینده و اولویت های جامعه است. این برنامه موجب تحرک در توسعه اقتصادی و اجتماعی خواهد شد. کلمه ترافیک، خود گویای تبادل فرهنگی و اقتصادی و بالطبع حرکت انسانها و کالا از نقطه ای به نقطه دیگر است.

بدیهی است که انسانها برای رفع نیازهای خود احتیاج به احداث معابر، همچنین تهیه وسائط نقلیه با نگاهی دقیق و موشکافانه به موضوع خواهند داشت و چنان که پیداست بدون یک برنامه ریزی دقیق حمل و نقل مناسب رفع نیازها و اشکالات موجود ممکن نمی شود. حال این پرسش را می توان داشت که از یک برنامه ریزی حمل چه انتظاری می رود؟ و یک برنامه ریزی حمل چه اهدافی را باید دنبال نماید؟

کاملاً واضح است در زمانی که صحبت از برنامه ریزی می شود ، هدف بهبود بخشیدن به وضعیت و یا خواسته مورد نظر می باشد در غیر این صورت نیازی به طرح برنامه ریزی نبود. اهدافی را که در برنامه ریزی حمل و نقل دنبال می شود می توان فهرست وار به شرح زیر عنوان کرد:


۱- رسیدن به مناسبترین نوع سیستم حمل و نقل به گونه ای که حداکثر استفاده از منابع موجود به عمل آید


۲- وسعت بخشیدن به کلیه جوانب سیستم حمل و نقل و بالطبع راه ها


۳- ایجاد جهش و فعالیت اقتصادی بهینه با پایین آوردن هزینه های حمل و نقل


۴- برنامه ریزی دقیق در جهت اولویت بندی، برنامه های حمل ابلاغی صاحبان کالا به جهت جلب رضایتمندی حداکثری


۵- برآورد هزینه لازم فعالیتها بر حسب میزان نیازمندیها در شعب و نمایندگیهای سطح کشور


۶- برنامه ریزی دقیق در جهت شناخت توسعه و پیشرفت در آینده و رفع نیازهای سفر


برنامه ریزی حمل و نقل  شهری یک ارزیابی مداوم برنامه های حمل و نقل برای رسیدن به اهداف و مقاصد توسعه تمام یک استان و یک جامعه شهری است، به عبارت دیگر برنامه ریزی حمل و نقل فن نظام یافته ای از تجزیه و تحلیل عناصر حمل و نقل و ترافیک است که هدف آن ایجاد ایمنی در سیستم حمل و نقل کارآمد و مناسب در ارتباط با نیازهای جاری و آینده و اولویتهای جامعه می باشد.

حال اگر بخواهیم این مفهوم را بارزتر کنیم می توان چنین گفت که هدف از برنامه ریزی حمل و نقل این است که :

۱- مهیا شدن بهترین و مناسبترین نوع سیستم حمل و نقل نسبت به امکانات که کاربرد بالایی داشته باشد 

۲- با صرفه جویی در سیستم مالی ایجاد تحرک ، فعالیت و کارایی در سیستم اقتصادی

۳- سرعت بخشیدن در حمل و نقل کالا در بهترین شکل

همان طور که قبلاً اشاره شد برنامه ریزی حمل نقش بسیار مهم و اساسی در برنامه ریزی شهری داشته و یکی از اساسی ترین بخشهای برنامه ریزی جامع شهری است و هدف آن رسیدن به اهداف معینی در ارتباط با توسعه همه جانبه است، این برنامه ریزی  فرآیند مداوم توسعه با طراحی یک سلسله عملیات جهت دستیابی به اهداف و چشم اندازها و به منظور ایجاد بهترین سطح تعادل همه عناصر حمل و نقل پدید می آید. 

نگاهی به حمل بار و برنامه ریزی ارسال خدمات خلیج فارس

در این بخش بازتابی از عملکرد شعب و نمایندگیها در حوزه حمل بار قابل مشاهده و ارزیابی می باشد. خدمات لجستیک جاده ای و عملیات ناوگان و گوشه ای از قدرت نمایی شرکت عظیم خلیج فارس برای صاحبان کالا قابل مشاهده می باشد. امید است اطلاعات ارزنده ای در اختیارتان قرار گرفته باشد.

این شرکت در راستای اخذ مجوز هوشمندسازی حمل و نقل قدم های مثبتی برداشته و به دلیل داشتن فراوانی شعبه و نمایندگی در حوزه صدور بارنامه در سطح کشور و ویژگیهای منحصر به فرد حمل و نقل خلیج فارس در سطح کشور و بین الملل امیدواریم به عنوان اولین شرکت هوشمند حمل و نقلی بدون هیچ محدودیتی به کل کشور در حوزه صدور بارنامه فعالیت نماییم.

در این خصوص توافقاتی در بازارگاههای الکترونیکی انجام شده و در حال عملیاتی شدن می باشد که در صورت اخذ این مجوز از سازمان راهداری به عنوان اولین شرکت حمل و نقل هوشمند  اولین شرکت حمل و نقل هوشمند حمل و نقل بین المللی خلیج فارس با ۱۰۴ شعبه و نمایندگی در ایران در سطح کشور معرفی می شویم.

پیشنهاد بندرامام

حمل روغن تصفیه نشده

پیشنهاد ایلام

حمل نهاده های کشاورزی داخل استان

پیشنهاد سیستان و بلوچستان

حمل کالاهای اساسی داخل استان

پیشنهاد تبریز

حمل پسماند تبریز

پیشنهاد اصفهان

حمل انواع سنگ ساختمانی اصفهان به مقاصد مختلف

پیشنهاد نکا

حمل روغن بندر امیرآباد به مقاصد مختلف