نگاهی به حمل بار و برنامه ریزی ارسال خدمات

برگشت به صفحه اصلی در این بخش بازتابی از عملکرد شعب و نمایندگیها در حوزه حمل بار قابل مشاهده و ارزیابی می باشد. خدمات لجستیک جاده ای و عملیات ناوگان و گوشه ای از قدرت نمایی شرکت عظیم خلیج فارس برای صاحبان کالا قابل مشاهده می باشد. امید است اطلاعات ارزنده ای در اختیارتان قرار گرفته باشد.
این شرکت در راستای اخذ مجوز هوشمندسازی حمل و نقل قدم های مثبتی برداشته و به دلیل داشتن فراوانی شعب و نمایندگی ها در حوزه صدور بارنامه در سطح کشور و ویژگیهای منحصر به فرد حمل و نقل خلیج فارس در سطح کشور و بین الملل امیدواریم به عنوان اولین شرکت هوشمند حمل و نقلی بدون هیچ محدودیتی به کل کشور در حوزه صدور بارنامه فعالیت نماییم.
در این خصوص توافقاتی در بازارگاههای الکترونیکی انجام شده و در حال عملیاتی شدن می باشد که در صورت اخذ این مجوز از سازمان راهداری به عنوان اولین شرکت حمل و نقل هوشمند در سطح کشور معرفی می شویم.

پیشنهاد بندرامام

حمل روغن تصفیه نشده

پیشنهاد ایلام

حمل نهاده های کشاورزی داخل استان

پیشنهاد سیستان و بلوچستان

حمل کالاهای اساسی داخل استان

پیشنهاد تبریز

حمل پسماند تبریز

پیشنهاد اصفهان

حمل انواع سنگ ساختمانی اصفهان به مقاصد مختلف

پیشنهاد نکا

حمل روغن بندر امیرآباد به مقاصد مختلف