هوشمند سازی خلیج فارس به عنوان اولین شرکت بزرگ مقیاس در کشور

آذر, 1398 اخبار صنعت, جلسات داخلی, رویدادهای عمومی, مدیرعامل, مصاحبه های خلیج فارس, مناسبتهای داخلی, نمایشگاه ها

هوشمند سازی به عنوان گامی محکم در جهت تحقق اهداف و سیاستهای شرکت حمل و نقل خلیج فارس عنوان شد.
در نشست مطبوعاتی مدیرعامل شرکت خلیج فارس با اصحاب رسانه به دریافت مجوز اولین شرکت حمل و نقل هوشمند پرداخته شد.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی مهندس پیمان اسراری به تشریح این خبر پرداخت و گفت: این شرکت در راستای اخذ مجوز هوشمندسازی حمل و نقل قدم های مثبتی برداشته و به دلیل داشتن فراوانی شعب و نمایندگی ها در حوزه صدور بارنامه در سطح کشور و ویژگیهای منحصر به فرد حمل و نقل خلیج فارس در سطح کشور و بین الملل امیدواریم به عنوان اولین شرکت هوشمند حمل و نقلی بدون هیچ محدودیتی به کل کشور در حوزه صدور بارنامه فعالیت نماییم.
وی افزود: در این خصوص توافقاتی در بازارگاههای الکترونیکی انجام شده و در حال عملیاتی شدن می باشد که در صورت اخذ این مجوز از سازمان راهداری به عنوان اولین شرکت حمل و نقل هوشمند در سطح کشور معرفی می شویم.