آگهی تجدید مزایده عمومی ۹۸/۰۳

دی, 1398 فراخوان / بخشنامه / نشریات, مزایده


آگهی مزایده شماره ۹۸/۰۳ حمل و نقل بین المللی خلیج فارس درج شده در شماره ۴۷۸۶ تاریخ چهارشنبه ۴ دی ۹۸ روزنامه دنیای اقتصاد در خصوص فروش تعداد ۲۲ دستگاه اتاق مکانیزه حمل زباله

دانلود فایل پیوست اطلاعات

برچسب ها