تاریخچه شرکت

شركت حمل و نقل بين المللي گندم و آرد ايران (سهامي خاص) در تاريخ 31 اردیبهشت1368 تحت شماره 74956 در اداره ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيد و در تاريخ 16مرداد1368 شروع به فعاليت نمود. نام شركت حمل و نقل بين‌المللي گندم و آرد به موجب مصوبه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 24آذر1383 به شركت حمل و نقل بين‌المللي خليج‌فارس تغيير يافت. قابل ذكر است شركت ترانس كنتينانتال به موجب تصويب‌نامه شماره 7304 مورخ 25تیر1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران به تملك وزارت بازرگاني در آمد و نام شركت ترانس كنتينانتال تغيير يافت.

 

به‌استناد صورتجلسه‌ی مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ 10 تیر1389، نوع شركت از «سهامي‌خاص» به «سهامي عام» تغيير یافت و در تاريخ 29خرداد1390 در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها‌ و مؤسسات غیر تجاری به ثبت رسید. همچنين، نام شركت در تاريخ 1 تیر1390 با شماره‌ي 10874 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده‌است.

با توجه به نتيجه‌ي اقدامات انجام شده و ارائه‌ي تعهدات لازم، نام اين شركت از تاريخ 18 تير1390 به عنوان چهارصد و شصت و يكمين شركت پذيرفته شده در بخش «حمل و نقل زميني»، گروه «ساير حمل و نقل زميني» و طبقه‌ي «حمل و نقل زميني بار» با نماد «حفارس(Hefars)» در فهرست نرخ‌هاي بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد.

2im00g

سهام شرکت توسط سازمان خصوصي‌سازي در 31 ارديبهشت1397 به شرکت تعاوني ايثارگري خدمات حمل و نقل ايده آل شهرآرا منتقل گرديد. لازم به ذکر است شرکت مذکور 12 سال سابقه فعاليت مستمر در عرصه حمل ونقل دارد و به هدف توسعه فعاليت‌ها و افزايش سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور مبادرت به خريداري سهام عمده نموده است.

گالری عکس

5291
5173