تشکیل اولین جلسه آزمایشی به شکل ارتباط دیجیتالی

فروردین, 1399 جلسات داخلی, رویدادهای عمومی, مناسبتهای داخلی

با توجه به احتمال گسترش ویروس کرونا؛ عملا گرد هم آمدن و تشکیل جلسات بسیار پر ریسک است. از طرف دیگر نیاز است تا کلیه معاونت ها به فعالیت خود ادامه دهند. با در نظر گرفتن این دو مسئله مهم، پیشنهادی از سوی پژمان حسینی معاون محترم برنامه ریزی و توسعه سازمانی و ستار سیف مدیر فناوری اطلاعات برای برگزاری جلسات به صورت آنلاین بر مبنای ویدئو کال مطرح شد.
حال اولین جلسه آزمایشی معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمانی به شکل ارتباط دیجیتالی چند سویه با ریاست پژمان حسینی و حضور مدیران این معاونت روز گذشته مورخ ۱۸ فروردین ماه راس ساعت ۱۲ برگزار شد.
در این جلسه پس از رفع برخی اشکالات جزئی در برقراری و اتصال برخی از مدیران به ویدئو کال؛ مقرر شد مدیران واحدهای این معاونت اقدام به معرفی افرادی را که امکان دور کاری را دارند، نمایند.
امکان دورکاری با توجه به شرایط حاد ناشی از شیوع ویروس کرونا و در راستای اجرای سیاست‌های مدیریت شرکت مبنی بر ارائه فعالیت های غیرحضوری و دورکاری و برقراری تمهیدات لازم به منظور پشتیبانی از کنترل شیوع این ویروس در سطح شرکت می باشد که واحد فناوری اطلاعات زیرساخت مورد نیاز آن را در کوتاه‌ترین زمان فراهم نمود.
در این جلسه واحدهای فناوری اطلاعات و پروژه و ریسک پرسنل دور کار را با رعایت شرایط و انضباط کاری معرفی نمودند.