بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار، شعبه قزوین متولی حمل آرد شهرستانهای غرب شد.

مرداد, 1401 بازدید از شعب و نمایندگیها, حمل بار, مناسبتهای داخلی

بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار استان قزوین، شعبه قزوین حفارس به عنوان متولی حمل آرد شهرستانهای غرب استان قزوین اعلام شد.

در راستای سیاست های هیئت مدیره شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس و پس از پیگیری ها و تلاشهای منظم فرخ مهر، مدیر شعبه قزوین و با هدایت و تدابیر علی اصغر حسینی عضو هیئت مدیره و معاونت اجرایی،شعبه قزوین شرکت به عنوان متولی پروژه حمل آرد استان قزوین معرفی شد.
با عنایت به برگزاری جلسات متعدد و بررسی های انجام شده در کارگروه تنظیم بازار استان قزوین و پس طی مراحل قانونی،طی مصوبه ای حمل آرد شهرستانهای غرب استان قزوین را به شعبه قزوین حفارس واگذار کرد. بر اساس مصوبه مذکور شعبه قزوین موظف است نسبت به حمل منظم و بدون تاخیر آرد استان قزوین مبادرت و با نصب جی پی اس بر روی کامیون های حمل آرد، امکان رصد هوشمند آرد را برای سازمان‌های نظارتی فراهم نماید.
بر همین اساس عبدالکریم نعناکار مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره طی پیامی رسماً از زحمات معاونت اجرایی و مدیریت شعبه قزوین و تقدیر و تشکر به عمل آورد.

برچسب ها