برگزاری دوره اصول تهیه و تدوین قراردادهای تجاری

مهر, 1400 آموزش, آموزش درون سازمانی, مناسبتهای داخلی

پیرو نیازسنجی آموزشی صورت گرفته دوره اصول تهیه و تدوین قراردادهای تجاری با تدریس دکتر فتحی‌زاده از طرف مرکز آموزش بازرگانی برای جمعی از پرسنل بازرگانی داخلی، خارجی و کارشناسان حقوقی و با حضور مجازی شعب در سالن کنفرانس ساختمان مدیریت صبح امروز (دوشنبه ۱۹ مهرماه) برگزار شد. در این جلسه، به شکل موردی و مشخصا مشکلات قراردادهای مختلف تجاری بحث و بررسی شد. مطابق برنامه ریزی های سمیه احمدی سرپرست آموزش و موافقت مدیریت محترم شرکت، دوره مذکور طی دو روز و مجموعا ۸ ساعت طراحی شده است.

برچسب ها