بازدید سرزده مدیرعامل حفارس از مراکز تعمیرگاهی و تقدیر و تشکر از پرسنل فنی

دی, 1400 مناسبتهای داخلی

وجود مراکز تعمیرگاهی در شرکت های حمل و نقلی که با اتکا به ناوگان ملکی فعالیت می کنند تکیه گاهی ارزشمند برای مدیریت و راهبری ناوگان تلقی می شود زیرا این مراکز با تعمیرات به موقع در فرآیند حمل و نقل و ارائه خدمات به ناوگان و بازگشت خودروهای معیوب به چرخه حمل نقش بسزایی ایفا می کنند.

مرکز تعمیرگاهی شرکت حفارس که به واقع بزرگترین مرکز تعمیرگاهی وسایط نقلیه سنگین در کشور تلقی می شوند در ماه‌های اخیر با همت و همدلی پرسنل و مدیریت بخش فنی شرکت علاوه بر ارائه خدمات معمول به ناوگان، اقدام به بازسازی و اورهال تعداد قابل ملاحظه‌ای از کشنده هایی نمودند که خواب تعمیرگاهی آنها از روز و ماه گذشته و به شمار سال رسیده بود.

بر همین اساس مهندس نعناکار به اتفاق ایزدپرست معاونت فنی به صورت سرزده و در راستای تقدیر از اقدامات موثر پرسنل زحمتکش معاونت فنی از مراکز تعمیرگاهی شرکت بازدید و با پرسنل آن گپ و گفتی صمیمانه داشتند. در پایان این نشست صمیمانه عکسی به یادگار گرفته شد.

برچسب ها