اخذ پروانه بهره برداری حمل و نقل بار درون شهری از سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران

دی, 1400 مناسبتهای داخلی

ناوگان شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس از این پس هیچ دغدغه‌ای برای ورود به طرح ترافیک تهران بزرگ نخواهد داشت.

با دریافت پروانه بهره برداری حمل و نقل بار درون شهری از سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران مشکل ورود به محدوده طرح ترافیک تهران رفع گردید.

یکی از مشکلات مهم در مدیریت ناوگان و حمل و نقل درون شهری در کلانشهرها تردد در محدوده های طرح ترافیک می باشد، شرکت حمل و نقل خلیج فارس با دریافت این پروانه اجازه دارد در حمل و نقل بار و کالای درون شهری در سطح تهران بدون محدودیت فعالیت و نسبت به توزیع آرد اقدام نماید، قطعاً با دریافت این مجوز بخش مهمی از دغدغه های گذشته رفع و با برنامه ریزی دقیقتری میتوان نسبت به توزیع مویرگی آرد مبادرت کرد.

برچسب ها